Żołędzie znają niemal wszyscy. Jednak nie wszyscy mają świadomość jak potężna siła się w nich kryje. Dotychczasowe badania naukowe prowadzone nad tą rośliną pokazują, że tkwią w niej olbrzymie właściwości antybakteryjne, porównywalne nawet do antybiotyków!

Jako osoby wychowane w tradycji zielarskiej niemal od zawsze wiedzieliśmy, że w żołędziach znajduje się moc. Badania naukowe tylko potwierdziły to, co wiedzieliśmy z naszych doświadczeń.

Rys 1. Działanie antybakteryjne ekstraktu z żołędzi na różne gatunki bakterii wg danych opracowanych w ramach projektu firmy Dary Natury pn. „Zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych preparatów biobójczych”.

A co sprawia, że żołędzie mają tak wspaniałe naturalne właściwości? To taniny, których w żołędziach jest aż 7%! Taniny to garbniki roślinne pochodne fenoli. Rośliny ewolucyjnie wytworzyły te substancje po to, aby bronić się przed zwierzętami roślinożernymi. My z kolei potrafimy je wykorzystać do ochrony przed bakteriami, wirusami i wolnymi rodnikami.

Rys. 2. Hamowanie wzrostu bakterii przez ekstrakt z żołędzi w porównaniu z działaniem antybiotyku wg danych „Antibacterial and antioxidant activities of tannins extracted from agricultural by-products”

Do produktów Herbi Clean dodaliśmy ekstrakt z żołędzi o różnym stężeniu. Aby osiągnąć pełnię czyszczącej mocy do siły żołędzi dołożyliśmy również inne nowoczesne surowce pochodzenia naturalnego.

Źródła:
„Zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych preparatów biobójczych” projekt realizowany przez Dary Natury współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

„Antibacterial and antioxidant activities of tannins extracted from agricultural by-products” Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(15), pp. 3072-3079, 23 April, 2012 Si Heung Sung, Kyoung Hoon Kim, Byong Tae Jeon, Sun Hee Cheong, Jae Hyun Park, Dong Hyun Kim, Hyuk Jung Kweon and Sang Ho Moon

„Phytochemical Screening, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Aerial Parts of Quercus robur L” Middle-East Journal of Medicinal Plants Research 1(1): 01-04, 2012, March 2012, Ghias Uddin, Abdur Rauf