Informacje o ochronie danych osobowych i polityce prywatności

Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas priorytetową sprawą. Chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział w jaki sposób wykorzystujemy powierzone nam jego dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzanie danych osobowych, oraz plików cookies w sklepie pod adresem www.herbi.shop, w dalszej części nazywany „Sklepem”.

Podstawowym dokumentem, który określa niniejszą Politykę prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii twoich danych osobowych przetwarzanych w naszym Sklepie zachęcamy do kontaktu mailowego na adres: herbi@herbiclean.com

1. Informacje ogólne:

Właścicielem i administratorem strony www.herbi.shop jest: Herbi Clean sp. z o.o. zwane dalej „Herbi Clean”

Herbi Clean jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w celu realizacji zamówień w Sklepie, rozpatrywania reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania ze Sklepu, a po wyrażeniu dodatkowych zgód, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Realizując zamówienie w Sklepie Klient akceptuje Regulamin sklepu, którego niniejsza Polityka Prywatności jest częścią. Podczas realizacji zamówienie w Sklepie dane podawane przez Klienta są szyfrowane połączeniem (SSL).

2. Gdzie przechowujemy Twoje dane i kto ma do nich dostęp?

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach na terenie Europejskiego Obszaru gospodarczego („EOG”). Dane mogą być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Tobie naszych usług.

3. W jakim celu używamy Twoich danych osobowych?

Twoich danych osobowych używamy przede wszystkim do zarządzania zakupami dokonanymi w Sklepie, w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz do wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub do kontaktu w przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami, dostawami oraz jeżeli wyrazisz na to odpowiednie zgody w celach marketingowych. Twoje dane używane są również do obsługi reklamacji oraz ewentualnych gwarancji dotyczących produktów zakupionych w naszym Sklepie.

4. Jakie dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia?

Sklep będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem strony www oraz innych form komunikacji:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
 • informacje na temat płatności i historię płatności,
 • informację na temat złożonych zamówień,
 • całą korespondencję na dany temat.

5. Jakie masz prawa?

Prawo do dostępu danych:

W każdej chwili masz prawo, aby zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami w wysyłając maila na adres herbi@herbiclean.com.

Prawo do poprawiania danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych wysyłając odpowiednią prośbę drogą mailową na adres herbi@herbiclean.com.

Prawo do przenoszenia danych:

W większości przypadków Herbi Clean przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonych nam przez Ciebie zgód. Masz prawo otrzymać kopię swoich danych, które o Tobie posiadamy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Aby skorzystać z niniejszego prawa prześlij odpowiednią prośbę drogą mailową na adres herbi@herbiclean.com.

Prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych):

Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Herbi Clean z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • posiadasz niezakończone postępowanie reklamacyjne,
 • posiadasz nieuregulowany dług wobec Herbi Clean,
 • posiadasz „otwarte” zamówienie, które nie zostało do Ciebie wysłane,
 • gdy dokonałeś(łaś) jakichkolwiek zakupów – Twoje dane przechowywane są w celach księgowych oraz do celów rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń gwarancyjnych,
 • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu pięciu ostatnich lat korzystałeś(łaś) z naszych usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub niezgodny z przepisami prawa,
 • gdy zobligowani jesteśmy do przechowywania Twoich danych na podstawie innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego o ochronie danych osobowych.

Prawo do bycia powiadomionym:

W przypadku gdyby w wyniku bezprawnych działań w posiadanie Twoich danych weszły osoby trzecie masz prawo do bycia powiadomionym w ciągu 72 godzin o wycieku danych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, takich jak SMS czy wiadomości mailowe. W celu przygotowania takich materiałów Sklep może korzystać z analizy Twojego profilu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego wysyłając maila na adres herbi@herbiclean.com lub wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail. Możesz się również zwrócić do nas z wnioskiem o wycofanie swoich zgód wysyłając swoje żądanie drogą mailową na adres herbi@herbiclean.com.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Herbi Clean:

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu Herbi Clean, masz prawo do wniesienia sprzeciwu. Poprosimy Cię wówczas o wskazanie konkretnego celu przetwarzania któremu się sprzeciwiasz i rozpatrzymy Twoje żądanie w granicach określonych przez przepisy prawne. Aby skorzystać z niniejszego prawa prześlij odpowiednią prośbę drogą mailową na adres herbi@herbiclean.com.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

W określonych prawem sytuacjach możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Możliwe jednak jest, że pomimo Twojego żądania nadal będziemy je przetwarzać – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami. Aby skorzystać z niniejszego prawa prześlij odpowiednia prośbę drogą mailową na adres herbi@herbiclean.com.

Jeśli uważasz, że Herbi Clean przetwarza Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy zachęcamy do kontaktu drogą mailową na adres herbi@herbiclean.com

Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO).

6. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane zawsze przetwarzane są przez naszych pracowników. Wszyscy zostali stosownie przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych. Dane, które przekazujemy podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług wymienionych w niniejszej Polityce prywatności. Są to między innymi firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe w tym brokerzy pocztowi i brokerzy usług kurierskich, którzy dostarczając zamówienia, podmioty obsługujące płatności za towary, agencje komunikacji przy pomocy, których prowadzimy działania marketingowe oraz wysyłamy potwierdzenia zamówień, firmy świadczące usługi paczkujące. Wiele z podmiotów wymienionych powyżej ma niezależne prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych, niektóre są wręcz do tego zobowiązane.

 • Jak długo będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym klientem lub nie zażądasz usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Jakie dane przetwarzamy w celach marketingowych oraz kto ma do nich dostęp?

W celu lepszego dopasowania naszej oferty do naszych klientów stosujemy skrypty oraz programy komputerowe, które dopasowują ofertę do Twoich preferencji. W tym celu przetwarzamy dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy, jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie otwarte, sposób nawigacji na stronie, wiek jeżeli został podany, historię zakupów. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług marketingowych
i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję materiałów marketingu bezpośredniego. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych do innych podmiotów, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgód marketingowych, które zostały przez Ciebie wyrażone. Udzielone zgody możesz zawsze zweryfikować zwracając się do nas z wnioskiem o informację dotyczącą udzielonych zgód drogą mailową pisząc na adres herbi@herbiclean.com.

 • Twoje prawo do wycofania zgód marketingowych.

W każdym momencie masz prawo do wycofania wcześniej udzielonych nam zgód marketingowych. Gdy to zrobisz Sklep nie będzie mógł wysyłać żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego i innych informacji, które były przekazywane w ramach wcześniej udzielonych zgód. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail. Możesz również zwrócić się do nas z wnioskiem o wycofanie swoich zgód wysyłając swoje żądanie drogą mailową na adres herbi@herbiclean.com

 • Wykorzystanie danych osobowych w celu zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem

Aby zapobiec stratom, wyłudzeniom, które mogłyby być wynikiem działania sprzecznego z regulaminem oraz aby wykrywać tego typu działania monitorujemy i analizujemy sposób korzystania z naszych usług. W ramach powyższych działań możemy używać Twoich danych osobowych, aby zapobiegać przypadkom korzystania z naszych usług w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem naszego Sklepu. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym oraz lokalnym i międzynarodowym organom sprawiedliwości. Instytucje takie mogą mieć prawo lub zobowiązania do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Polityka plików cookies.

W sklepie wykorzystujemy technologię cookies, by dostosowywać nasz serwis do indywidualnych potrzeb Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego  dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów, śledzeniu trendów, kontaktu z użytkownikami. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy mieć jednak na uwadze, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może być utrudnione lub niemożliwe.

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej  z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dzięki plikom cookies możesz np. logować się do sklepu czy dodawać produkty do koszyka.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.  Informujemy, że pliki cookies zapisywane są w Twojej przeglądarce. Przeglądarka pozwala na pełną kontrolę plików cookie. Informację jak kontrolować pliki cookie znajdziesz na stronach producentów przeglądarek internetowych.

 • Postanowienia końcowe.

W ramach Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Herbi Clean. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Herbi Clean nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania danymi w ramach tych stron.

Herbi Clean zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie sklepu.